My Consultant

Tjwan (Ron) Oei heeft in 2004 My Consultant opgericht.

My Consultant begeleidt organisaties én individuen in het waarde toe te voegen aan de maatschappij.

Verbinding individuen met zichzelf, met hun omgeving en met het “hogere”. Verbinding van organisaties met zichzelf en met hun omgeving.

My Consultant heeft ervaring op de volgende terreinen:

  • Bevorderen lokale economie
  • Mindfulness/meditatie
  • Project management
  • Interim management

Werkt samen met Houwke Ong in het Spiritueel Advies- en Opleidings- Centrum: Infinite Inspiration.