Routine Outcome Monitoring @ Koninklijke Kentalis

kentalis foto

 

 

 

 

 

Kentalis wilde binnen één jaar geregeld krijgen dat op meer dan 20 locaties bij alle cliënten (zo’n 3.000 op jaarbasis) die met ingang van 1 januari 2015 onder de zorgverzekeringswet vallen, gestart werd met het routinematig uitvoeren van een nulmeting bij aanvang van de behandeling en het uitvoeren van een eindmeting na afronding van de behandeling.

Ron Oei van My Consultant kreeg in januari 2014 de opdracht om als extern projectleider leiding te geven aan dit project met als doel om vóór medio januari 2015 dit ROM project (ROM: Routine Outcome Monitoring) te realiseren.

Kenmerken opdracht:

* Tijdgedreven
* Acceptatie en draagvlak bij gebruikers cruciaal voor succes
Resultaat moet voldoen aan
* NEN7510 norm
* wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
* Zorgverzekeringswet
* Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Binnen 12 maanden is een proefpilot van drie maanden uitgevoerd, een pakketselectie traject gerealiseerd en de implementatie voorbereid en uitgevoerd. Op 5 december 2014 was de organisatorische invoering een feit en eind januari 2015 is het nazorgtraject afgerond.

Evaluatie door de opdrachtgever:
Waren de interventies van de projectleider op het juiste moment?: “Ja, de projectleider was sterk op het verbinding leggen waar nodig. Dit gebeurde ook op een prettige manier”.

Had de projectleider voldoende toegevoegde waarde?:
“Voor een niet zozeer aan projecten gewend zijnde organisatie, is het project is heel goed en voorspoedig verlopen en opgeleverd”.

 

Meer informatie? neem contact op met Ron Oei