Opdrachten

im possible

In de periode 2004 – 2015 is Tjwan (Ron) Oei voor een scala aan opdrachten ingezet in zowel het bedrijfsleven als in de zorg. Rode draad daarin is:

Maak het on-mogelijke mogelijk
(Met respect en in verbinding met de medewerkers/cliënten)

2013-2015: Koninklijke Kentalis: Project Manager ROM

2011-2012: EU: Community Building in Caraibisch Nederland

2008: ANWB: Interim manager ICT Ontwikkelafdeling

2007: GGZ Westelijk Noord Brabant: Interim Afdelings Manager

2005- 2006: Rijnstate ziekenhuis: interim manager Laboratorium

2004: Nuon Infra Services: stroomlijnen operationele processen

Voor die tijd, van 1983 tot 2004 heeft Ron Oei bij Organon, Akzo Nobel en Nuon Duurzame Energie verschillende opdrachten uitgevoerd:

2000 – 2004: Nuon Duurzame Energie: Project Mgr Duurzaamheid

1999 – 2000: Atos – Origin: Senior Business Consultant

1995 – 1999: Akzo Nobel Information Services: SAP Project Mgr.

1992 – 1994: Akzo Nobel Fibers:  Manager Fysieke Distributie

1986 – 1992: Diosynth: Informatie Manager

1983 – 1986: Organon/Diosynth: Software Ontwikkeling